Programma

De mentale gezondheid van een deel van de jeugd staat momenteel flink onder druk, het zal je niet ontgaan zijn. Hoogste tijd dus voor een nieuwe aflevering van ons al tien jaar succesvolle nascholingsprogramma ‘Op de sofa’. In de komende editie op 29 september staat het omgaan met dilemma’s in de kinder- en jeugd-psychiatrie centraal. De bijeenkomst hebben we dan ook georganiseerd in samenwerking met het Kenniscentrum Kinderen Jeugdpsychiatrie.

Wat staat er op het programma?

De nascholing omvat een breed scala een onderwerpen, zoals een sessie over suïcidepreventie. Een urgent onderwerp, want het aantal suïcides onder jongeren stijgt al jaren: 2,8 zelfdodingen per honderdduizend kinderen en jongeren tot 20 jaar in 2021. En zelfs 10,6 zelfdodingen per honderdduizend personen onder 20- tot 29-jarigen. In deze sessie leer je hoe je suïcidaliteit bespreekbaar maakt en hoe je suïcidaal gedrag bij jongeren herkent. Twee andere onderwerpen die aan de orde komen zijn ARFID en slaapproblemen bij kinderen en jongeren met autismespectrumstoornissen. ARFID is een eetstoornis met zeer selectief of restrictief eetgedrag. Ook is er een sessie over licht verstandelijke beperking (LVB), iets dat in Nederland bij ca 1,1, miljoen mensen voorkomt. In deze sessie leer je waarom het belangrijk is LVB tijdig te herkennen, hoe je signalen van LVB herkent en welke screeningsinstrumenten je daarvoor kunt gebruiken.

De presentatie van alle sessies is zoals gebruikelijk in handen van docenten die volop in de dagelijkse praktijk staan. Uiteraard is de nascholing geen eenrichtingsverkeer: je krijgt volop de gelegenheid vragen te stellen, in discussie te gaan en nieuwe invalshoeken in de sessies in te brengen. Aarzel niet en schrijf je in.

Sessies

Klik op de titels en namen voor meer informatie over de lezingen en sprekers.