Doelgroep
praktijkondersteuners ggz, kinder- en jeugdpsychotherapeuten, huisartsen, orthopedagogen, ambulante jeugdzorgprofessionals , jeugdwerkers, bestuurders en beleidsambtenaren jeugdbeleid en jeugdzorg bij gemeenten en schoolleiding.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd voor 4 uur bij het KNMG (cluster 1) voor huisartsen, Landelijke Vereniging POH-GGZ, Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, Nederlande Vereniging van Orthopedagogen en Onderwijskundigen en SKJ Kwaliteitsregister Jeugd.