Programma

8:30 AM - 9:00 AM
 
 
 
9:00 AM - 9:05 AM
 
 
 
9:05 AM - 9:35 AM
 

Interview met prof. Diederik Gommers, hoogleraar IC, ErasmusMC en een van de ‘aanstichters’ van verduurzaming in de zorg en in de geneeskunde.

 
9:35 AM - 10:20 AM
 
 
 
10:20 AM - 11:05 AM
 

We geven een korte terugblik op de totstandkoming van de eerste Green Deal, het kweken van awareness, aanhaken van de zorgsector en de lange weg die we gegaan zijn en nog lopen om de green deal 3.0 tot een mooi einde te brengen in 2026 (met als doel dat de zorgsector dan geheel doordrongen is van de noodzaak tot verduurzaming). Vanuit VWS zijn we de katalysator, coordinator, stimulator en linking pin tussen sector en overheid, omdat dit een onderwerp is dat we gezamenlijk op moeten pakken. 8 procent footprint vraagt om een goede aanpak waarbij overheid en sector samen op moeten trekken. Onze rol wordt uiteindelijk steeds kleiner omdat het doel is dat de sector het zelf oppakt en we hebben stevige mijlpalen voor 2030 en 2050.

 
11:05 AM - 11:30 AM
 
 
 
11:30 AM - 12:10 PM
 

In gesprek over de grenzen van de zorg. Hoe gaan we dat doen: met minder mensen, en minder
geld, complexere zorg aan meer mensen leveren? Het hoopvolle antwoord is ‘passende zorg’. De
componenten daarvan komen aan de orde en met name de drie maatschappelijke opgaven voor de
zorg, waarvan verduurzaming er één is. Zonder passende duurzame zorg kan de zorg niet langer goed,
toegankelijk en betaalbaar zijn. Verduurzaming van de bedrijfsvoering (de zorg is ook een gewoon
bedrijf) is nodig, maar ook van de specifieke geneeskundige/verpleegkundige interventies.Het schort
nog aan de verbeelding, en het bewustzijn van de ernst en de acuterie van de polycrisis.

 
12:10 PM - 12:50 PM
 

Door klimaatverandering zullen de incidenties van verschillende psychiatrische aandoeningen fors toenemen. In deze presentatie wordt stil gestaan bij de manier waarop klimaatverandering psychische klachten kan geven, maar ook hoe bv het stimuleren van biodiversiteit onze mentale gezondheid kan verbeteren.

 
12:50 PM - 1:35 PM
 
 
 
1:35 PM - 2:20 PM
 

The Dutch Green Health Deal and UK’s NHS Carbon Reduction Strategy, are ethically reductionistic because they focus on health care structures, e.g. buildings and transportation. However, the doctorpatient relationship and health care delivery are the most carbon intensive part of the medical industry and the scope of biomedical ethics. Thus, Green Bioethics synthesizes environmental ethics and biomedical ethics to move towards sustainable and just health care delivery in practice and policy. This talk will overview sources of health care carbon, present the bioethical and environ mental implications of health care carbon, and offer strategies for carbon reduction for health care professionals and clinics.

 
2:20 PM - 3:05 PM
 

De gezondheidszorg is verantwoordelijk voor 7% van de CO2 emissie in Nederland. Wij als medewerkers in de zorg dragen hierdoor bij aan de klimaatverandering. En paradoxaal genoeg worden door de desastreuze gevolgen hiervan mensen ziek. Landelijk gezien wordt er jaarlijks 39.000 ton ziekenhuisafval verbrand. We kunnen er niet meer omheen: de zorg en dus ook de operatiekamer moet verduurzamen. Aan de hand van alledaagse voorbeelden laat Annemarie zien hoe we met elkaar de verduurzaming van zorgprocessen op de OK kunnen versnellen.

 
3:05 PM - 3:30 PM
 
 
 
3:30 PM - 4:15 PM
 

De meeste instellingen zijn inmiddels gestart met duurzaamheid, maar hoe zorg je dat het niet bij de papieren bekertjes discussie blijft? Hoe veranker je duurzaamheid in het DNA van de instelling en hoe zorg je dat het past binnen bestaande taken zodat het geen extra tijd kost? Kortom: hoe pak je effectief door met een duurzame bedrijfsvoering in de zorg?

 
4:15 PM - 4:25 PM
 
 
 
4:25 PM - 4:30 PM
 
 
 
4:30 PM