Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt €125,00

Annuleringsvoorwaarden
Annulering van deelname is uitsluitend schriftelijk mogelijk. Uw schriftelijke annulering (e-mail of post) dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de bijeenkomst bij de Deelnemersadministratie van Mark Two Academy binnen te zijn. Tot deze datum wordt het inschrijfgeld gerestitueerd. Na deze datum bent u het volledige bedrag verschuldigd en kan geen restitutie meer plaatsvinden.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het organisatiebureau Mark Two Academy.
Telefoonnummer: 033-4345730 of e-mail: info@marktwo.nl.