Doelgroep

De nascholing is bedoeld voor huisartsen, verpleegkundig specialisten en physician assistants.

Accreditatie

Er is accreditatie aangevraagd bij:

  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)
  • Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)
  • KNMG Cluster 1