Doelgroep

De nascholing is bedoeld voor huisartsen, verpleegkundig specialisten en physician assistants.

Accreditatie

Er zijn 4 accreditatiepunten toegekend door:

  • KNMG Cluster 1
  • Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)