Cursusprijs
De kosten voor deelname aan deze Anatomische Les bedragen tot en met 14 juli € 285 (early bird korting). Vanaf 15 juli zijn de kosten € 295. Dit bedrag is inclusief consumpties, lunch, certificaat en cursusmateriaal. Betaling vindt plaats door eenmalige automatische incasso.

Mark Two Academy is als geregistreerde instelling voor Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) vrijgesteld van BTW.

Annuleren

Annulering van deelname is uitsluitend schriftelijk mogelijk. Uw schriftelijke annulering (e-mail of post) dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de bijeenkomst bij de Deelnemersadministratie van Benecke binnen te zijn. Tot deze datum wordt het inschrijfgeld gerestitueerd. Na deze datum bent u het volledige bedrag verschuldigd en kan geen restitutie meer plaatsvinden.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het organisatiebureau Mark Two Academy.
Telefoonnummer: 033-4345730 of e-mail: info@marktwo.nl.