Programma

15:00 - 15:30
 
 
 
15:30 - 15:45
 
 
 
15:45 - 16:15
 

Een operatie heeft een enorme impact op allerlei fysiologische systemen van een patiënt. De anesthesioloog kent deze impact en kan daarom een goede risico-inschatting maken. Daarvoor is soms aanvullende diagnostiek nodig.

 
16:15 - 16:45
 

Wat is een kwalitatief goede (postmortale) donornier en hoe bepaal je dat? Deze presentatie bespreekt de huidige selectie van donornieren en gaat in op de mogelikheid de kwaliteit van de nier te verbeteren door machinale perfusie.

 
16:45 - 17:00
 
 
 
17:00 - 17:30
 

Niertransplantatie kandidaten met HLA-antistoffen tegen ≥85% van de bevolking moeten lang wachten op een donornier. Dit leidt tot meer wachtlistmorbiditeit en -mortaliteit. Deze presentatie gaat in op de opties om voor deze patiënten de tid op de wachtlist zoveel mogelik te verkorten en de ‘last resort’ behandelingen als een transplantatie niet mogelik blikt.

 
17:30 - 18:00
 

SGLT2-remmers laten zeer positieve effecten zien bi patiënten met chronische nierziekten. Onduidelik is of dit ook zo is bi patiënten met een niertransplantaat. Deze voordracht zet de theoretische voor- en nadelen (en de tot nu toe schaarse bewizen hiervoor) op een ritje.

 
18:00 - 18:45
 
 
 
18:45 - 19:15
 

Immuunsuppressie na transplantatie vergroot de kans op maligniteiten. Bij gevorderde/uitgezaaide tumoren is tegenwoordig behandeling met immuuncheckpointremmers (‘immuuntherapie’) mogelik. Deze presentatie bespreekt de (om)mogelikheden van immuuntherapie bij patiënten die na een niertransplantatie kanker – met name cutaan plaveiselcelcarcinoom -ontwikkelen.

 
19:15 - 19:45
 

Vervanging van insulineproducerende cellen bi patiënten met ernstige beta-cel defciëntie middels pancreas of eilandjes transplantatie is de enige behandeling die potentieel kan leiden tot functionele genezing van de diabetes. Er zin twee belangrike ontwikkelingen die de positie van donor pancreas en donor eilandjes transplantatie binnen alle bestaande behandelingsvormen van ernstige beta cel defciëntie doet verschuiven. Door ontwikkelingen op het gebied van hybride closed loop systemen is de kwaliteit van leven, de glucose regulatie, en hierdoor ook het risico op complicaties en lange termin gedaald. Wat is met deze opkomst van technologie nog de plaats van de huidige donor pancreas en donor eilandjes transplantatie? Tegelikertid zin er belangrike ontwikkelingen op het gebied van het genereren van insulineproducerende cellen uit stamcellen. Gaan stamcel eilandjes wellicht donor pancreas en donor eilandjes transplantatie in de (nabie) toekomst overnemen?

 
19:45