Binnen de urologische oncologie is prostaatkanker de meest voorkomende vorm van kanker. De patiënten en naasten krijgen vanaf het horen van de diagnose tot aan het maken van een behandelkeuze enorm veel informatie.

De ziekte is in een vroeg stadium vaak goed te behandelen. In een meer gevorderd stadium zijn er veel (nieuwe) andere behandelmogelijkheden die kunnen zorgen voor langdurige palliatie. Dit maakt dat er veel discussie- en keuzemomenten zijn. Voor verpleegkundig specialisten, physician assistants, oncologieverpleegkundigen, urologen, internisten, radiotherapeuten, nucleair geneeskundigen, radiologen, psychologen en seksuologen ligt er een taak om samen met de patiënt en zijn naasten het gehele behandeltraject te begeleiden.

Tijdens deze nascholing zullen wij stilstaan bij de actuele kennis over de verschillende stadia van de ziekte, op basis van de actuele richtlijnen en bewijsvoering. Nieuw in deze editie is dat wij van de deelnemers nog meer interactie vragen. Samen zullen we in kleinere groepen in discussie gaan over thema’s als seksualiteit en de verschillende beeldvormende technieken. De belangrijkste uitkomsten van de discussies zullen plenair worden nabesproken.

Het belooft een leerzame en interactieve nascholing te worden. Er is plaats voor maximaal 30 personen, dus meld je snel aan! De inschrijvingen zullen op volgorde van binnenkomst worden verwerkt.

Sprekers

Doelgroep

Het Prostaatcarcinoom consult is bedoeld voor verpleegkundig specialisten, physician assistants en gespecialiseerd verpleegkundigen werkzaam binnen de oncologie en urologie.

Deze nascholing wordt mogelijk gemaakt door: